מיקום זרחין 10 רעננה
מען למכתבים: משה הס 10 רעננה
info@ordos.co.il


Tel:09-7711018
Fax:09-7711019

חסינות להתפרצות מתח וזרם - Surge

חסינות להתפרצות מתח וזרם - Immunity to Surge


1. מטרת הבדיקה:
מכת הברק בטבע יכולה ליצור נחשולי מתח וזרם בסביבה חיצונית. בנוסף, נחשולי מתח וזרם ענקיים יכולים להווצר במעגל החשמלי של המתג בתחנת החשמל או תחנת הממסר.
התכונות המשותפות לשני סוגי הנחשולים כוללים אנרגיה גבוהה (בהשוואה לאנרגיה, רמת החשמל הסטטי היא P(ג'אול), דופק הקבוצה ברמת מילי-ג'אול, נחשול הברק ברמת מאות ג'אול, שזה פי מיליון מרמת ההפרעה הקודמת), צורת גל איטית (ברמת המיקרו-שניה, אבל החשמל הסטטי ודופק הקבוצה ברמת הננו-שניה ופחות) , ותדר הישנות נמוך.
תקן IEC 61000-4-5 נותן הערכה אובייקטיבית של יכולת העמידות לנחשולי הפרעות של המערכות והמכשירים האלקטרוניים ע"י דימוי נחשולי ברקים.

2. מחוללי נחשולי הברקים:
התקן מדבר על 2 סוגי מחוללים, אשר מדמים בצורה מספקת את מצב קו המתח והתקשורת. צורות הגל של 2 סוגי הנחשולים שונות עקב העקבה של הקו.


U = ספק מתח גבוה
RS = נגד ליצירת משך התקף
RC = נגד טעינה
RM = נגד השוואת עקבה
CC = קבל מאגר
L = נגד ליצירת זמן העליה


זמן גל קדמי: T1=1.67XT=1.2μs±30%
זמן ערך מחצית השיא: T2=50μs±20%
צורת גל במעגל זרם פתוח 1.2/50µs

זמן גל קדמי: T1=1.25XT=8μs±30%
זמן ערך מחצית השיא: T2=20μs±20%
צורת גל במעגל זרם פתוח 8/20µs

הדרישה הבסיסית של הגנרטור הכולל:
מתח יציאה במעגל פתוח (±10%): 0.5kVP to 4kVP
זרם יציאה במעגל קצר (±10%): 0.25kAP to 2kAP
התנגדות הגנרטור: 2Ω (זה המפתח לחיבור גל המעגל הפתוח לגל זרם המעגל קצר)
התנגדות נוספת: 10Ω או 40Ω, מ12Ω או 42Ω התנגדות פנימית
קוטביות יציאת נחשול: חיובי / שלילי
טווח תזוזת הנחשול: 00~3600 (יציאת הנחשול מסונכרנת עם ספק הכוח)
תדירות חזרה מקסימלית: לפחות פעם בדקה.

U= ספק מתח גבוה
RS: נגד ליצירת משך התקף
RC: נגד טעינה
CC: מאגר קיבולי (20µF)
RM: נגד תיאום התנגדויות (Rm1=15Ω, Rm2=25Ω)
CS: נגד ליצירת זמן העליה (0.24µF)
S: מתג. המתג צריך להיות סגור כשמשתמשים בהתאמת התנגדות חיצונית.
זמן גל קידמי: T1=1.67XT=10μs±30%
זמן ערך מחצית השיא: T2=700μs±20%
צורת גל במעגל זרם פתוח 10/700µs

דרישות בסיסיות של הגנרטור:
מתח גל במעגל פתוח: 10/700µs
מתח יציאה במעגל פתוח (±10%): 0.5kVP to 4kVP
התנגדות הגנרטור: 40Ω
קוטביות יציאת הנחשול: חיובי/שלילי

שיטות בדיקה
מכיוון והמתח והזרם של נחשול הבדיקה איטיים יחסית, תצורת המעבדה היא פשוטה. מעגל המתח הוא בעל סיומת רשת צימוד.