מיקום זרחין 10 רעננה
מען למכתבים: משה הס 10 רעננה
info@ordos.co.il


Tel:09-7711018
Fax:09-7711019

סאידוס:מעבדות EMC
ובטיחות

אורדוס:ייעוץ, ליווי ופיתוח מוצרים
שיווק רכיבים

בדיקות ומיפוי קרינה
* בתים פרטיים
* מוסדות חינוך
* מבני תעשייה ומפעלים

על פי תקנות המשרד לאיכות הסביבה


תכנון ומיגון בפני מקורות קרינה